Our Blog

Procesele in vederea obtinerii despăgubirilor RCA în cazul victimelor accidentelor rutiere au luat amploare în ultimii ani. Din păcate, oricine şi în orice moment poate deveni victima unui accident rutier. Un moment de neatenţie, un gest necugetat, o reacţie impulsivă, consumul de alcool, etc. toate pot duce la accidente. Din nefericire, de multe ori, deşi circulăm respectând toate regulile de circulaţie, ne trezim dintr-o dată în postura de victime. 

Indiferent dacă accidentul rutier s-a soldat cu decesul victimei sau doar cu vătămări corporale, se pot obţine despăgubiri RCA, având în vedere gravitatea cazului. În cazul decesului victimei, despăgubirile vor fi acordate membrilor familiei. Daunele morale acordate urmăresc să asigure victimei o alinare a suferinţei prin asigurarea unor condiţii de viaţă mai confortabile, posibilitatea de a-i asigura un suport financiar mai ales acolo unde persoana accidentată a suferit vătămări corporale grave care-i limitează mult mişcările sau chiar reîncadrarea profesională, posibilitatea acesteia ca, la un moment dat, să poată realiza un transfer de afectivitate, să-i ofere anumite avantaje de natură a atenua suferinţele morale. 

Expertizele psihologice joacă un rol însemnat în identificarea aspectelor psiho-emoţionale cauzate de trauma suferită, atât asupra victimei, cât şi asupra membrilor familiei. Scopul evaluării psihologice este acela de a identifica aspectele emoţionale care au legatură cu trauma suferită, intensitatea reacţiilor emoţionale, repercusiunile traumei asupra tuturor domeniilor vieţii (fizic, psihic, emoţional, social, profesional, familial) şi perpetuarea în timp a acestor consecinţe.

Trebuie avute în vederea o serie de aspecte, cum ar fi :

 • rolul deţinut anterior în familie de către parsoana accidentată; 
 • dacă victima era sau nu responsabilă cu susţinerea financiară a familiei;
 • daca avea sau nu familie, sau rude apropiate care să-i ofere sprijin emoţional, social sau chiar financiar în caz de nevoie;
 • daca era sau nu încadrată în muncă;
 • vârsta victimei în momentul producerii accidentului;
 • invalidităţile fizice apărute în urma traumei precum şi consecinţele pe plan emoţional, la nivelul imaginii de sine,  pe plan profesional (va mai putea sau nu să-şi continue activitatea);
 • schimbarea rolurilor în familie în urma traumei;
 • modificările în schema corporală şi la nivelul imaginii de sine care pot avea consecinţe în ceea ce priveşte relaţiile sociale, relaţiile sexuale, în relaţiile dintre parteneri;
 • stare de dependenţă totală sau parţială a victimei faţă de alte persoane în ceea ce priveşte îngrijirea;
 • statutul social şi familial al victimei;
 • dacă victima era sau nu independentă financiar;
 • dacă victima se afla anterior în întreţinerea altor persone (în cazul copiilor, bătrânilor, a celor cu diverse boli invalidante);
 • durata şi costurile suportate cu spitalizările, intevenţiile chirirgicale, programele de recuperare şi felul în care acestea au fost trăite de victimă la nivel emoţional;
 • în cazul decesului victimei, trebuie avută în vederea destrămarea familiei, efectele pe plan psihologic asupra membrilor familiei, problemele financiare apărute.

 Deoarece sunt atât de multe aspecte de care trebuie ţinut cont în cadrul evaluării psihologice, un rol important îl are aici şi experienţa celui care face aceste evaluări. De multe ori victimele ajung la psiholog după o perioadă destul de lungă de la trauma suferită (chiar şi după 1-2 sau 3 ani), rolul psihologului fiind acela de a încerca să ajute victima în a-şi rememora trăirile emoţionale, încercarea de a găsi un raport de cauzalitate între efectele pe plan emoţional şi psihologic suferite de victimă şi accident. 

Între momentul producerii accidentului şi cel al evaluării psihologice, victima se poate confrunta cu o serie de alte evenimente care îşi pot pune şi ele amprenta asupra stării psihice. De aceea este foarte important să putem diferenţia efectele acestor evenimente de cele produse în urma accidentului. 

Evaluarea trebuie facută adesea şi asupra membrilor familiei tocmai pentru a putea identifica eventualele consecinţe pe plan emoţional, pshologic şi  familial apărute la aceştia. 

Evaluarea psihologică constă dintr-un interviu bine structurat care să surprindă toate aspectele enumerate mai sus, aplicarea de chestionare, scale clinice şi teste psihologice care au rolul de a ajuta în identificarea reacţiilor emoţionale şi a intensităţii acestora, a modalităţilor de coping la care recurge victima pentru a face faţă suferinţei precum şi a aspectelor legate de personalitatea victimei. 

Evaluarea psihologică se poate realiza în una sau mai multe şedinţe, finalizându-se cu un raport de evaluare care trebuie să conţină datele demografice ale victimei, statul socio-profesional şi familial, metodele de investigare folosite, rezultatele testelor şi scalelor psihologice, formularea concluziilor şi a recomandărilor referitoare la aspectele psihologice identificate, dar mai ales stabilirea relaţiei de cauzalitate dintre aspectele psiho-emoţionale şi trauma suferită.  

Psihologul care realizează aceste expertize trebuie să cunoască foarte bine aspectele de personalitate, efectele diverselor afecţiuni şi traume asupra victimei, modalităţile de reacţie, de coping şi efectele pe termen lung precum şi repercusiunile acestora asupra diferitelor aspecte ale vieţii victimei: personal, familial, social, profesional, spiritual. 

Un raport psihologic bine realizat cântăreşte enorm în luarea deciziei în instanţă. Psihologul care nu ştie cum să aleagă testele care să pună cel mai bine în valoare reacţiile emoţionale, care nu dispune de teste validate ştiinţific şi etalonate pe populaţia românească, care nu reuşeşte să facă o interpretare acurată a datelor obţinute în cadrul interviului şi să le coroboreze cu cele obţinute la teste, nu va reuşi să elaboreze un raport psihologic care să ajute instanţa în luarea deciziei şi în stabilrea daunelor morale. 

De asemenea, trebuie ţinut cont de felul în care accidentul i-a schimbat victimei planurile vieţii, i-a spulberat anumite vise care acum poate au devenit total intangibile, victima fiind nevoită să-şi reevalueze acum toate aspectele vieţii şi valorile personale. 

Rolul psihologului nu trebuie să se reducă doar la evaluarea consecinţelor psiho-emoţionale ale traumei suferite, ci mai ales la acela de a-i asigura victimei suportul psihologic de care are nevoie pentru a putea trece peste trauma suferită, pentru a se putea reintegra în viaţa de zi cu zi. Suportul psihologic paote fi acordat fie prin şedinţe individuale de consiliere sau psihoterapie, fie prin participarea la grupuri de suport pentru victimele accidentelor rutiere. 

So, what do you think ?

You must be logged in to post a comment.